Skip to main content

"MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI GMIN SĄSIEDNICH"

Wyższa konieczność

Projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Finał największej inwestycji

Finał największej inwestycji

Inwestycje zrealizowane w latach 2010-2015

Inwestycje zrealizowane w latach 2010-2015

Radziecka już przejezdna, przywrócona prawidłowa organizacja ruchu

Radziecka już przejezdna, przywrócona prawidłowa organizacja ruchu

J. Adamek: Zapraszamy na Koncert na Finał

J. Adamek: Zapraszamy na Koncert na Finał

Ul. Radziecka częściowo przejezdna

Ul. Radziecka częściowo przejezdna

Nawojowa: Trwają prace przy głównych odcinkach sieci

Nawojowa: Trwają prace przy głównych odcinkach sieci

Odtwarzanie nawierzchni ulicy Stromej

Odtwarzanie nawierzchni ulicy Stromej

Realizacja projektu to także inne korzyści

Realizacja projektu to także inne korzyści

Nawojowa: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem

Nawojowa: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem

Finisz prac w Łazach Biegonickich

Finisz prac w Łazach Biegonickich

J. Adamek: To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców

J. Adamek: To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców

Zaawansowanie prac w Nawojowej

Zaawansowanie prac w Nawojowej

J. Adamek: Wkrótce finisz prac

J. Adamek: Wkrótce finisz prac

Łazy Biegonickie - ok. 60% zaawansowania prac

Łazy Biegonickie - ok. 60% zaawansowania prac

Prace pzy budowie sieci w Nawojowej

Prace pzy budowie sieci w Nawojowej

Kamera w kanale, czyli monitoring sieci

Kamera w kanale, czyli monitoring sieci

M. Kulig: Bezpiecznie i nowocześnie

M. Kulig: Bezpiecznie i nowocześnie

Rozkopana ul. Radziecka, finał prac na Grunwaldzkiej

Rozkopana ul. Radziecka, finał prac na Grunwaldzkiej

Koniec robót na terenie dzielnicy Helena

Koniec robót na terenie dzielnicy Helena

Ul. Stroma i Radziecka - zmiany organizacji ruchu

Ul. Stroma i Radziecka - zmiany organizacji ruchu

Ul. Radziecka: Prace trwają, wyłączony kolejny odcinek drogi

Ul. Radziecka: Prace trwają, wyłączony kolejny odcinek drogi

Ul. Biegonicka dopuszczona do ruchu

Ul. Biegonicka dopuszczona do ruchu

Pogoda wstrzymała prace na ul. Grunwaldzkiej

Pogoda wstrzymała prace na ul. Grunwaldzkiej

W trosce o środowisko i komfort życia

W trosce o środowisko i komfort życia

Nowe nawierzchnie dróg cieszą MZD

Nowe nawierzchnie dróg cieszą MZD

Odbudowa ul. Ruchu Ludowego

Odbudowa ul. Ruchu Ludowego

Ul. Makowicka odzyskuje dawny wygląd

Ul. Makowicka odzyskuje dawny wygląd

Ulica Juranda w Nowym Sączu jak nowa

Ulica Juranda w Nowym Sączu jak nowa

Ulice na Małej Porębie przygotowywane pod asfalt

Ulice na Małej Porębie przygotowywane pod asfalt

Ostatni przekop na Juranda

Ostatni przekop na Juranda

Odbudowa ulicy Juranda

Odbudowa ulicy Juranda

To już prawie finisz

To już prawie finisz

K. Głuc: Część prac już zakończono

K. Głuc: Część prac już zakończono

Ul. Radziecka gotowa do odbioru technicznego

Ul. Radziecka gotowa do odbioru technicznego

Sprztąnie po wykopach

Sprztąnie po wykopach

Ul. Grunwaldzka: Nieprzewidziane utrudnienia

Ul. Grunwaldzka: Nieprzewidziane utrudnienia

Porządki po wykopach

Porządki po wykopach

Mała Poręba częściowo zamknięta

Mała Poręba częściowo zamknięta

Przepompownia w Małej Porębie

Przepompownia w Małej Porębie

Rozkopana Grunwaldzka

Rozkopana Grunwaldzka

Kanalizacja w Barcicach

Kanalizacja w Barcicach

Ulica Juranda w sieci

Ulica Juranda w sieci

J. Adamek: Wykonawca upadł, ale budowa trwa

J. Adamek: Wykonawca upadł, ale budowa trwa

Upadłość wykonawcy, inwestycja bez przestoju

Upadłość wykonawcy, inwestycja bez przestoju

Grunwaldzka zamknięta

Grunwaldzka zamknięta

Kamionka Wielka: Projekt z mnóstwem korzyści dla gminy

Kamionka Wielka: Projekt z mnóstwem korzyści dla gminy

Nowa magistrala przy ul. I Brygady

Nowa magistrala przy ul. I Brygady

Kanalizacja i wodociąg za 36 mln zł.

Kanalizacja i wodociąg za 36 mln zł.

Mała Poręba rozkopana

Mała Poręba rozkopana

Przepompownia w Łazach Biegonickich

Przepompownia w Łazach Biegonickich

Zbiorniki gotowe

Zbiorniki gotowe

Łazy Biegonickie w gminie Stary Sącz już prawie w sieci

Łazy Biegonickie w gminie Stary Sącz już prawie w sieci

Makowicka rozkopana

Makowicka rozkopana

Koniec jednego z etapów

Koniec jednego z etapów

Trwają prace na kolejnych odcinkach sieci - ul. Kusocińskiego

Trwają prace na kolejnych odcinkach sieci - ul. Kusocińskiego

Finał prac na ul. Chopina

Finał prac na ul. Chopina

Ujęcie wody na miarę XXI wieku

Ujęcie wody na miarę XXI wieku

Trwają prace na kolejnych odcinkach sieci - ul. Brzeziny

Trwają prace na kolejnych odcinkach sieci - ul. Brzeziny

Prace drogowe na ul. Mała Poręba

Prace drogowe na ul. Mała Poręba

Łazy Biegonickie: Finał w czerwcu

Łazy Biegonickie: Finał w czerwcu

Kanalizacja w Barcicach

Kanalizacja w Barcicach

Kanał w Cyganowicach

Kanał w Cyganowicach

Gigantyczne zbiorniki już pod ziemią

Gigantyczne zbiorniki już pod ziemią

Magistrala już łączy

Magistrala już łączy

Przekopy bez wykopów

Przekopy bez wykopów

Rurą pod drogą

Rurą pod drogą

Testy w Jamnicy

Testy w Jamnicy

Biegonice w sieci

Biegonice w sieci

Kamionka Wielka bliżej kanalizacji

Kamionka Wielka bliżej kanalizacji

SUW: Finał coraz bliżej

SUW: Finał coraz bliżej

Zbiorniki prawie gotowe

Zbiorniki prawie gotowe

Stacja na miarę XXI wieku

Stacja na miarę XXI wieku

Rozkopane osiedle Jana Pawła II

Rozkopane osiedle Jana Pawła II

Kolejna miejscowość w sieci

Kolejna miejscowość w sieci

Skalisty problem do pokonania

Skalisty problem do pokonania

Przekop pod Kamienicą

Przekop pod Kamienicą

Konieczne dwa przewierty

Konieczne dwa przewierty

Przewierty przy ul. Krętej

Przewierty przy ul. Krętej

Nowoczesny kolektor sanitarny

Nowoczesny kolektor sanitarny

Metodą przepychu bezwykopowego

Metodą przepychu bezwykopowego

Kolejne etapy za nami

Kolejne etapy za nami

Kontrolne napełnianie

Kontrolne napełnianie

Nawojowa: Wykonano już 5 km sieci wod-kan

Nawojowa: Wykonano już 5 km sieci wod-kan

Wyższa konieczność

Wyższa konieczność

W Starym Sączu - zgodnie z harmonogramem

W Starym Sączu - zgodnie z harmonogramem

Odbudowa po budowie

Odbudowa po budowie

Termin zakończenia zadań nie jest zagrożony

Termin zakończenia zadań nie jest zagrożony

Os. Helena: ul. Pilotów oddana

Os. Helena: ul. Pilotów oddana

Na os. Helena ostatni etap robót

Na os. Helena ostatni etap robót

Przewiertem pod ul. Asnyka

Przewiertem pod ul. Asnyka

Kanał bez wykopu - jak to się robi?

Kanał bez wykopu - jak to się robi?

Nowy kanał, zero wykopów

Nowy kanał, zero wykopów

Zbiorniki wyrównawcze w Porębie Małej - cd.

Zbiorniki wyrównawcze w Porębie Małej - cd.

Poręba Mała: Kanalizacja przez pola

Poręba Mała: Kanalizacja przez pola

Magistrala przechodzi pod potokiem

Magistrala przechodzi pod potokiem

Ponad 2,1 km rurociągu zostanie zmodernizowane

Ponad 2,1 km rurociągu zostanie zmodernizowane

St. Sącz: zmienia się oblicze SUW

St. Sącz: zmienia się oblicze SUW

Pierwsza ulica oddana

Pierwsza ulica oddana

ABM Solid: Dlaczego to trudne wyzwanie?

ABM Solid: Dlaczego to trudne wyzwanie?

Sądeckie Wodociągi informują mieszkańców

Sądeckie Wodociągi informują mieszkańców

Zbiorniki wyrównawcze w Porębie Małej

Zbiorniki wyrównawcze w Porębie Małej

Trzy zlewnie na Porębie

Trzy zlewnie na Porębie

Interbud wykonawcą sporej części inwestycji

Interbud wykonawcą sporej części inwestycji

Na Kaduku i Helenie budują wodociągi

Na Kaduku i Helenie budują wodociągi

St. Sącz: Dwie linie uzyskiwania wody

St. Sącz: Dwie linie uzyskiwania wody

St. Sącz: Będzie nowe ujęcie wody

St. Sącz: Będzie nowe ujęcie wody

St. Sącz: Więcej wody w zapasie

St. Sącz: Więcej wody w zapasie

Przepusty pod ulicą Nawojowską

Przepusty pod ulicą Nawojowską

St. Sącz: Infrastruktura jak nowa

St. Sącz: Infrastruktura jak nowa

St. Sącz: Stacja Uzdatniania Wody będzie nowa

St. Sącz: Stacja Uzdatniania Wody będzie nowa

Łopaty wbite - tak ruszyła inwestycja

Łopaty wbite - tak ruszyła inwestycja

Inżynier kontraktu i wykonawcy dla Wodociągów

Inżynier kontraktu i wykonawcy dla Wodociągów

Projekt to także ogromna korzyść dla Spółki

Projekt to także ogromna korzyść dla Spółki

Kamionka Wielka: 44 km wodociągu za 36 mln zł.!

Kamionka Wielka: 44 km wodociągu za 36 mln zł.!

Nawojowa: Ponad 60 % gminy z wodociągiem i kanalizacją

Nawojowa: Ponad 60 % gminy z wodociągiem i kanalizacją

M. Cycoń: To skok o 70 lat!

M. Cycoń: To skok o 70 lat!

R. Nowak: Korzyści? To oczywiste!

R. Nowak: Korzyści? To oczywiste!

Geneza wielkiej inwestycji

Geneza wielkiej inwestycji